Naar inhoud

Contact

Pedagogisch Vormingsinstituut voor de Kempen (PVK)

secretariaat

Antwerpseweg 1
2440 Geel

IOK-PVK
Nancy Peeters
T  014 57 10 36 
nancy.peeters@iok.be

Coördinatoren van het PVK
Guy Van Deuren
T 0474 25 93 54
guyvandeuren@telenet.be

Carin Smolderen
carin.smolderen@thomasmore.be 
T 0496 31 95 90


e-mail

Opleiding Hoger Opvoedkundige studiën

logo ministerie van onderwijs

DHOS? Vele leerkrachten weten niet waar deze afkorting voor staat of wat de opleiding juist inhoudt. DHOS staat voor 'Diploma Hogere Opvoedkundige Studiën'. Een al wat oudere naam voor een erg hedendaagse opleiding die telkens vernieuwd wordt rekening houdend met nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en nieuwe inzichten in leerprocessen.

De DHOS-opleiding wil wie werkzaam is in het onderwijs en toe is aan herbronning en verdieping, de kans geven actuele inzichten te verwerven om zo sterker te staan in zijn professionele opdracht.

Na twee jaar, na succesvolle evaluaties, heeft de cursist recht op een officieel erkend getuigschrift GHOS. Na drie jaar, na succesvolle evaluaties en het maken van een afstudeerproject, geeft de cursus recht op het officieel erkend diploma DHOS.

Aparte moduleonderdelen kunnen ook gevolgd worden als navorming.

Een extra infomoment  over de opleiding vindt plaats op woensdag 4 september 2019 van 18 tot 20 uur in de gebouwen van Thomas More, Campus Blairon 800 in Turnhout. Meer info via 014 80 61 01.