Naar inhoud

Contact

Pedagogisch Vormingsinstituut voor de Kempen (PVK)

secretariaat

Antwerpseweg 1
2440 Geel

IOK-PVK
Nancy Peeters
T  014 57 10 36 
nancy.peeters@iok.be

Coördinatoren van het PVK
Guy Van Deuren
T 0474 25 93 54
guyvandeuren@telenet.be

Carin Smolderen (bevallingsverlof van 11 mei - 24 augustus)
carin.smolderen@thomasmore.be 
T 0496 31 95 90

Kristien Aubroeck (11 mei - 24 augustus)
kristien.aubroeck@thomasmore.be
T 0494 17 88 48


e-mail

Meer info

E-loket

Pedagogisch Vormingsinstituut voor de Kempen (PVK)

kinderen in klas

Het PVK participeert aan en organiseert ieder jaar vormings- en nascholingsactiviteiten voor directies, beleidsondersteuners, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders en leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs.

Het PVK wil ook een ondersteuning bieden aan de gemeenten op het vlak van onderwijs. Waar schaalgrootte en nabijheid versterkend of ondersteunend kunnen zijn voor wat in plaatselijke netwerken gebeurt, wil het PVK voor overleg zorgen.