Naar inhoud

Contact

Pedagogisch Vormingsinstituut voor de Kempen (PVK)

secretariaat

Antwerpseweg 1
2440 Geel

IOK-PVK
Nancy Peeters
T  014 57 10 36 
nancy.peeters@iok.be

Coördinatoren van het PVK
Guy Van Deuren
T 0474 25 93 54
guyvandeuren@telenet.be

Carin Smolderen (bevallingsverlof van 11 mei - 24 augustus)
carin.smolderen@thomasmore.be 
T 0496 31 95 90

Kristien Aubroeck (11 mei - 24 augustus)
kristien.aubroeck@thomasmore.be
T 0494 17 88 48


e-mail

Postgraduaat 'Samen School Maken'

samen school maken

“Onderwijskwaliteit wordt gedragen door sterke schoolleiders: ze motiveren hun team en werken samen met hen aan een breed gedragen visie op onderwijs geven. Ze zijn coach en ondersteuner van hun team op pedagogisch en didactisch vlak. Ze zijn het aanspreekpunt voor zowel de bestuurders maar dragen ook de communicatie over het schoolbeleid met de ouders en de leerlingen. Ze zijn ook een belangrijke schakel tussen de school en de maatschappelijke omgeving (sociale sector, gemeente, tewerkstelling, politie, ...).” VLOR – Memorandum 2019-2024 – Investeren met ambitie, onderwijskansen voor iedereen. Januari 2019.

Vanaf september 2019 richt het Pedagogisch Vormingsinstituut voor de Kempen (PVK) in samenwerking met Thomas More Kempen, lerarenopleiding, een postgraduaat ‘Samen School Maken’ in. Verantwoordelijkheid opnemen binnen een school in onze snel veranderende maatschappij en met veel betrokken partijen is niet altijd evident. Daarom willen we met dit postgraduaat een antwoord bieden aan mensen die op zoek zijn naar een goede voorbereiding op of ondersteuning bij het uitvoeren van een coördinerende functie in het onderwijs. Deze opleiding loopt over één jaar en legt de focus op leidinggevende en coördinerende aspecten in het onderwijs, met aandacht voor het begeleiden van een team en het kijken naar jezelf als leidinggevende.

Er zijn twee infomomenten:  

  • donderdag 2 juli, 9-16 uur, gebouwen IOK Geel, Antwerpseweg 1 in Geel
  • woensdag 2 september, 18-20 uur, gebouwen Thomas More, Campus Blairon 800 in Turnhout