Naar inhoud

Contact

Pedagogisch Vormingsinstituut voor de Kempen (PVK)

secretariaat

Antwerpseweg 1
2440 Geel

IOK-PVK
Nancy Peeters
T  014 57 10 36 
nancy.peeters@iok.be

Coördinatoren van het PVK
Guy Van Deuren
T 0474 25 93 54
guyvandeuren@telenet.be

Carin Smolderen (bevallingsverlof van 11 mei - 24 augustus)
carin.smolderen@thomasmore.be 
T 0496 31 95 90

Kristien Aubroeck (11 mei - 24 augustus)
kristien.aubroeck@thomasmore.be
T 0494 17 88 48


e-mail

Vormingen

PVK
UPDATE: omwille van coronamaatregelen worden de vormingsavonden van 30 maart en 11 mei geannuleerd. We proberen een nieuwe datum te zoeken in het najaar. De ingeschrevenen worden apart verwittigd. Hier kan u inschrijven voor 1 of meerdere vormingen van het PVK. Opgelet! U kunt maar voor 1 persoon tegelijk inschrijven.

vormingen schooljaar 2019-2020

PVK richt korte vormingen in voor leerkrachten en andere professionals werkzaam in het basisonderwijs en secundair onderwijs. De thema’s zijn uiteenlopend, maar gericht op vernieuwende inzichten in onderwijs of opvoeding.

Nieuw in vergelijking met vorige jaren is dat er naast de klassieke vormingsavonden (lezingen) ook andere formules worden toegepast (workshop, onderwijscafé, filmvoorstelling …)

DEELNEMEN IS GRATIS, MAAR INSCHRIJVEN VERPLICHT. Dit kan via het onderstaande e-loket.

OKTOBER

Maandag 14 oktober 2019, 19.30-21.30 uur

Halal of niet?

Spreker Khalid Benhaddou

Omschrijving “Halal of niet? Alle vragen omtrent islam en onderwijs in Vlaanderen
beantwoord” waarbij Khalid in hoofdzaak zal stilstaan bij de islamitische
en culturele achtergronden van bepaalde vragen/gebruiken van moslims
en waar hij concrete handvatten zal proberen aan te reiken om hier in
de praktijk mee aan de slag te gaan.

Doelgroep Leerkrachten uit alle onderwijsniveaus

Locatie Thomas More, Turnhout

DECEMBER

Maandag 2 december 2019, 19.30-21.30 uur

Film ‘The world of us’

Omschrijving Sun is een schuchter meisje van tien. Hoewel ze haar best doet om erbij te
horen op school, wordt ze door iedereen aan de kant geschoven. Ze is altijd
de laatste die gekozen wordt bij een spelletje en ook telkens de eerste om
eruit gespeeld te worden. Als ze op de laatste dag van het schooljaar Jia
ontmoet, lijkt alles te veranderen. Jia zal na de zomervakantie bij Sun in de
klas komen en omdat ze nieuw is in de buurt, is ze maar wat blij om Sun te
leren kennen. De twee hangen de hele zomer lang samen rond. Dan breekt
het nieuwe schooljaar aan…

THE WORLD OF US, de eerste lange film van regisseuse Yoon, slorpt je
helemaal op. Vanaf de eerste minuut word je de film ingetrokken en hij laat
je niet meer los. Dit is zeker ook de verdienste van de twee jonge actrices die
jou, met hun uitgesproken naturel, deelgenoot maken van hun emotionele
leefwereld. Haarscherp tonen zij de worsteling en pijnlijke kanten van het
opgroeien. Verwacht je niet aan een melig drama, maar aan een intense
oprechtheid, aan een film die onder je vel kruipt en daar een tijdje blijft
wroeten. Een must, niet alleen voor het jonge publiek.

Doelgroep Leerkrachten (lager onderwijs)

Locatie UGC Turnhout, Grootakker 99, Turnhout

JANUARI

Woensdag 8 januari 2020 namiddag 13.30-15.30 uur

Workshop ‘Van emoji’s tot sexting’ Ouders ondersteunen bij het mediagebruik van hun kind

Spreker Laure Van Hoecke en Karen Linten

Omschrijving Kinderen, tieners en hun smartphone, ze lijken soms wel met elkaar
vergroeid. Voor veel ouders blijft dat intensieve mediagebruik een raadsel:
wat trekt hen daar precies in aan? En houdt al dat gamen, chatten en staren
ook geen gevaren in?
In deze sessie bekijken we de meest gestelde vragen van ouders, welke tools
er bestaan om ouders daarin te ondersteunen en word je misschien zelf nog
iets mediawijzer.

Doelgroep Deze sessie is gericht op coördinatoren en leerkrachten uit het
leerplichtonderwijs en bij uitbreiding volwassenenonderwijs. Ook
geïnteresseerde ouders zijn zeker welkom.

Locatie Thomas More, Turnhout

FEBRUARI

maandag 10 februari 2020, 19.30-21.30 uur

Tweekracht, dubbel sterk

Spreker Greet Herssens, CEGO

Omschrijving Onderwijs zit in de lift. Om de kinderen van morgen op een goeie manier
voor te bereiden, zoeken we nieuwe manieren en vormen van lesgeven.
Co-teaching of tweekracht is daar eentje van. Maar hoe werk dat precies,
2 leraren in de klas?
Bij CEGO werken we steeds vanuit een kader dat steunt op wetenschappelijk
onderzoek. Nadien bekijken we de verschillende vormen die mogelijk zijn,
maar gaan ook concreet kijken hoe je hier mee aan de slag kan gaan.

Doelgroep Leerkrachten lager onderwijs die denken aan of net gestart zijn met
tweekracht, al dan niet voltijds, zorg- en SES-leerkrachten en ondersteuners
die hun ondersteuningsuren zinvoller willen inzetten

Locatie Thomas More, Turnhout

MAART

Woensdag 4 maart 2020
- Workshop 1: 13.15-15.15 uur (DEZE WORKSHOP IS VOLZET)
- Workshop 2: 15.45-17.45 uur (Zelfde workshop wordt 2 keer aangeboden)

Hoe praten met kinderen, jongeren, ouders,… in conflictsituaties zodat de
kans op een gevoels- en/of gedragsverandering vergroot?
Hoe ook ons eigen geluksgevoel – via de visie van een aantal oude wijzen –
(nog) vergroten?

Spreker Jaklin Laporte (www.pestjuf.be)

Omschrijving Inhouden die aan bod komen tijdens de workshop:
- Bewust worden van typische manieren waarop leerkrachten/ouders
gemakkelijk reageren als iemand een probleem aanbrengt.

- Kennismaken met het hulpverlenend gesprek volgens de visie van Rogers,
Watzlawick, Nagy, Lowen, Beck en een citaat van Epictetus.

- Aanleren van een eenvoudige methode om in gesprek te gaan waardoor
de ander zich gehoord en gezien voelt, zodat een positiever gevoel en een
constructiever gedrag kan volgen.

- Aan de hand van talrijke school- en thuisverhalen gespreksvaardigheden
onder de loep nemen.

In deze workshop word je niet overgoten met massa’s theorieën, maar leer je
heel concreet helpende antwoorden formuleren op eender welke uitspraak
die een ander doet.
De workshop verloopt ervaringsgericht en interactief; met respect voor hen
die het geheel liever vanop een afstand willen bekijken.
Als kers op de taart garandeert Jaklin je een (nog) gelukkiger leven dan je al
hebt, als je de inzichten en tools uit de workshop integreert in je eigen leven.

Doelgroep Leerkrachten basisonderwijs (laatste kleuterklas en lagere school)
Leerkrachten 1e graad secundair onderwijs

Locatie Thomas More, Turnhout

Maandag 30 maart 19.30-21.30 uur GEANNULEERD

Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op school: een praktische vertaling

Spreker Hilde Leonard

Omschrijving Het gedachtegoed Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet (NAGV) (Haim
Omer) vindt langzaam zijn weg naar het Vlaamse onderwijs. NAGV versterkt
schoolteams in hun rol als gezagsfiguur, en helpt hen om dat op een
verbindende én krachtige manier te doen.
In deze lezing laten we zien hoe Nieuwe Autoriteit in de praktijk van een
school een verschil kan maken. Hoe zet je de basishouding neer in de klas
en tijdens toezichten? Hoe helpt NAGV je om te reageren op ongewenst
gedrag? Wat leert het gedachtegoed ons over de relaties met collega’s en
ouders? Hoe helpt NAGV ons om niet te verdwalen in tientallen regels en
bijhorende strafmaten? Welke tools kunnen we inzetten bij aanhoudend
onacceptabel gedrag? Hoe helpt dit kader ons volhouden in de moeilijkste situaties?

Hilde Leonard zal in deze lezing putten uit haar rijke ervaring in de
begeleiding van leerkrachten en schoolteams. Hopelijk word je geprikkeld
om zélf met het gedachtegoed aan de slag te gaan.


Nieuwsgierig? Neem gerust al een kijkje op www.NAGVopschool.be.

Doelgroep Alle onderwijspersoneel uit alle onderwijsniveaus.
Opgelet! Dit is een verdieping op de vorming die vorig jaar plaats vond.
We richten ons daarom vooral op leerkrachten die tijdens het schooljaar 2018-2019 de eerste avond rond Nieuwe Autoriteit gevolgd hebben.

Locatie Thomas More, Turnhout

Maandag 11 mei 2020, 19.30-21.30 uur GEANNULEERD

Van moetivatie naar goesting in het onderwijs

Spreker Branko Vermote

Omschrijving Taken maken, aandachtig zijn in de les, de afspraken respecteren,…
Leerlingen zijn er niet altijd even enthousiast voor en kunnen er soms
moeilijk toe bewogen worden. Hoe kunnen we hen motiveren om hun studies
goed aan te pakken? Hoe worden ze voor hun schoolwerk geprikkeld en
geboeid en moeten we niet voortdurend achter hun veren zitten?
Gebaseerd op de Zelf-Determinatie Theorie geeft Branko Vermote je in deze
interactieve lezing meer inzicht in het begrip motivatie en hoe je hier als
leerkracht op kunt inspelen. Ook concrete tips en praktijkgerichte
voorbeelden komen aan bod die jouw lespraktijk verder kunnen inspireren.
Wil je bovendien graag weten welke motiverende lesgeefstijl je hanteert?
Ben je benieuwd naar jouw sterke- en eventuele verbeterpunten?
Surf dan naar www.tinyurl.com/motiveren en vul de vragenlijst in. Nadien ontvang je
jouw individueel profiel dat je kunt downloaden. We willen je vragen dit
profiel bij te houden en mee te nemen naar de lezing, want we gaan in deze
interactieve lezing met het motiverend profiel aan de slag.

Doelgroep Leerkrachten secundair onderwijs

Locatie Thomas More, Turnhout

 

E-loket