Naar inhoud

Contact

verkoop compost, houtsnippers en potgrond

T 014 56 27 75
F 014 57 10 30
e-mail

Wat is GFT-compost?

GFT-compost ontstaat door het composteren van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) dat bij burgers aan huis wordt opgehaald. GFT bestaat voor 65% uit klein tuinafval en 35% groente- en fruitafval. Aangezien vooral het keukenafval (groente en fruit) voor geurhinder kan zorgen, verloopt het composteringsproces in een gesloten installatie.

GFT-compostering

De composteringsinstallatie van IOK Afvalbeheer te Beerse/Merksplas verwerkt het GFT van de 27 gemeenten van het arrondissement Turnhout en de gemeenten Heist-op-den-Berg en Nijlen van het arrondissement Mechelen.

Composteerbaar afval apart houden in de keuken (aan de bron) is de basis voor een geslaagde GFT-inzameling en compostering. Enkel onbereid groente- en fruitafval en klein tuinafval is toegelaten.

Het composteringsproces in de installatie verloopt als volgt:

  • Het verse GFT wordt dagelijks aangevoerd.
  • Via een grijpkraan en lamellenband wordt het materiaal in een grote trommelzeef gebracht voor een eerste zeving. Te grote takken en dergelijke worden zo verwijderd. Na versnippering worden ze weer toegevoegd bij de rest.
  • Via een invoerband komt het gft in de eigenlijke composteringshal terecht. De compostering kan beginnen.
  • Opdat de natuurlijke micro-organismen goed zouden kunnen functioneren voor het afbreken van het GFT tot compost wordt het materiaal regelmatig bevochtigd. Tevens wordt er door een hele reeks ventilatoren extra lucht in de hopen geblazen. De verspreiding hiervan gebeurt via het buizenstelsel in de vloer. De grindlaag staat garant voor een evenwichtige verspreiding van de extra toegevoegde lucht.
  • Wekelijks wordt het materiaal automatisch gekeerd. Hierdoor ontstaat er een gelijkmatige verdeling van het GFT. Zo ontstaat een snelle en volledig controleerbare compostering. De volledige sturing verloopt computergestuurd. Het resultaat na vijf weken is een evenwichtig en uitgerijpt product.
  • In deze procesmatige aanpak staat het milieu voorop. Door de volledig gesloten hal is het mogelijk de geurbevattende lucht op te zuigen en door een natuurlijke filter te leiden waardoor de geurdeeltjes afgebroken worden (biofilter).
  • Na de compostering volgt er een nabehandeling en eindafzeving. Zo worden nog niet volledig gecomposteerde delen afgezeefd en toegevoegd aan het verse GFT.
  • Het neutrale eindproduct, mn. compost, verlaat de installatie.

De GFT-compost van IOK Afvalbeheer voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen.