Naar inhoud

Kleuters maken kennis met 'de vuilnisman'

Liesbet Slegers leest voor uit de 'vuilnisman'
IOK Afvalbeheer en Fost Plus werkten mee aan het nieuwste boek van Liesbet Slegers
‘De vuilnisman’. In dit beroepenboek neemt de vuilnisman kleuters mee op pad en laat hij hen kennismaken met afval. Liesbet Slegers vertrekt daarbij vanuit de leefwereld van kleuters en legt alles helder en eenvoudig uit. Zo krijgen kleuters niet alleen een duidelijk beeld van de vuilnisman, maar ook van afvalverwerking en recyclage.

 

Het verhaal

Als we een banaan eten, eten we de schil niet op. Als een plastic flesje leeg is, blijft het flesje over. Al dat overschot noemen we afval. Natuurlijk gooien we afval niet op de grond. Dat zou maar een vuile boel worden! We moeten ons afval goed sorteren, in de juiste bak of zak. Het is de vuilnisman die de verschillende soorten afval apart komt ophalen. In dit prentenboek laat de vuilnisman je zien wat hij allemaal doet en wat er met het afval gebeurt. Achteraan staan enkele tips op maat van kleuters om afval te voorkomen.

 

De auteur - illustratrice

Liesbet Slegers schrijft en illustreert boeken voor jonge kinderen. Haar eenvoudige verhalen en felgekleurde tekeningen spreken de jongsten erg aan. In 2007 startte Liesbet Slegers met de beroepenreeks. ‘De vuilnisman’ is het 12de boek in die reeks.

Jong geleerd is oud gedaan. IOK Afvalbeheer heeft een ruim aanbod aan rondleidingen en lessen om de schoolgaande jeugd bewuster met afval te laten omgaan. Het kleuterboekje ‘De vuilnisman’ vult perfect dit aanbod aan. Het is een eerste kennismaking met afval voor de allerkleinsten. De boodschap van afval voorkomen en sorteren is belangrijk. Daarom biedt
IOK Afvalbeheer het boekje aan elke kleuterklas in alle Kempense scholen aan. In de loop van april ontvangen alle scholen een aanvraagformulier om het boekje gratis te bestellen. Scholen houden dus best de nieuwsbrief ‘de blikken trommel’ in de gaten om het mooie boek ‘De vuilnisman’ te bestellen.

Datum van het bericht: dinsdag 29 maart 2011
Delen op twitter alle nieuws