Naar inhoud

Fietscampagne leverde 30% meer fietskilometers op

IOK neemt deel aan Car Free Day

120 werknemers van IOK, IOK Afvalbeheer en Welzijnszorg Kempen fietsten het voorbije jaar 412.716 kilometer of 10 keer de wereld rond.

Succesvolle Car Free Day

Net als in 2012 nam IOK, IOK Afvalbeheer en Welzijnszorg Kempen deel aan de Car Free Day. IOK gebruikt deze internationale actiedag als instrument om haar intern fietsbeleid kracht bij te zetten. Alle werknemers worden opgeroepen die dag, indien mogelijk, met de fiets (of per carpool of openbaar vervoer) naar het werk te komen. De uitdaging was om op die manier voldoende fietskilometers te verzamelen om (symbolisch) tot in Barcelona te fietsen. Dit is ruimschoots gelukt, met 120 deelnemers werd zelfs een afstand van meer dan 2.212 kilometer afgelegd, van hier tot in  Santiago de Compostela.

IOK-werknemer komt opvallend vaak met de fiets naar het werk

In vergelijking met de gemiddelde werkende Vlaming (10,8% fietsers) komt de IOK-werknemer (23,1% fietsers) opvallend veel met de fiets naar het werk.

Bovendien startte IOK exact een jaar geleden met een campagne ‘IOK fietst de wereld rond’ om het fiets-werkverkeer nog meer te promoten. Met succes. Door deze campagne steeg het fietsgebruik met meer dan 30 %. De IOK-fietsers legden in die 12 maanden campagne maar liefst 412.716 km met de fiets af. Dat is een gemiddeld van 888 gefietste km per werknemer en in totaal 10 keer de wereld rond.

Een greep uit de acties:

-        lancering fietsuitdaging aan personeel om tijdens actiejaar (veel) meer te fietsen dan in 2011

-        tegenprestatie directieteam om zelf met de fiets te komen werken als actie een succes is

-        via maandelijks fietsrapport werd tussenstand fietsprestaties en andere fietspromotie onder personeel verspreid

-        op basis van maandelijkse uitdagingen werden allerlei beloningen voor fietsend personeel uitgereikt

-        personeel werd opgedeeld in 5 groepen en fietsprestaties van die groepen werden met elkaar vergeleken

Positieve fietscultuur binnen organisatie

‘Indien u aan 100 Vlamingen vraagt welk vervoermiddel zij gebruiken om naar het werk te gaan, krijgt u 73 keer het antwoord ‘de wagen’ (FOD Mobiliteit en Vervoer, 2011). En dit terwijl bijna 50% op minder dan 10 km van het werk woont.’ 10,8% gebruikt de fiets als hoofdvervoerswijze naar het werk.

IOK liet begin 2012 een mobiscan opmaken door het Provinciaal Mobiliteitspunt. Een mobiscan omvat de doorlichting van het mobiliteitsprofiel en het bereikbaarheidsprofiel van de organisatie. Vervolgens worden daaruit de kansen geduid om het woon-werkverkeer verder te verduurzamen.

Op IOK komt 64,5 % dagelijks met de auto naar het werk. Een bijkomende 11,7% zijn autogebruikers die echter regelmatig met de fiets komen werken. 23,1 % van de werknemers pendelt dagelijks met de fiets. De bereikbaarheid van de werkplaatsen met het openbaar vervoer is slecht: het busaanbod is te beperkt en voor de trein is natransport nodig, waardoor de reistijd te lang wordt. De keuze voor de IOK-werknemer bestaat daardoor uit ofwel de auto, met mogelijkheid tot carpool, ofwel de fiets.

Testritten met elektrische pendelfiets

De elektrische fiets is een zeer interessante en milieuvriendelijke oplossing voor wie wat verder van het werk woont. Daarom stelt IOK gedurende 2 periodes van telkens 3 maanden een elektrische pendelfiets ter beschikking aan het personeel: periode augustus-september-oktober 2013 en periode april-mei-juni 2014. Die elektrische pendelfiets kan gereserveerd worden door het personeel om mee naar huis (en terug naar het werk) te rijden. Zo krijgt iedereen de kans om eens uit te testen of een elektrische fiets misschien een goed alternatief is voor de dagelijkse autorit naar het werk.

IOK en Thomas More werken samen een Pendelfondsproject uit

IOK wil de positieve fietscultuur nog verder ontwikkelen en hiervoor gebruik maken van de mogelijkheden van het Pendelfonds.  Ook het nabije Thomas More (Geel) wil de komende jaren inzetten op het verduurzamen van het woon-werkverkeer, dus een samenwerking lag voor de hand. Daarom werd met ondersteuning van het Provinciaal Mobiliteitspunt een gezamenlijk duurzaam pendelprojectvoorstel uitgewerkt, dat nu ter goedkeuring aan het Pendelfonds zal voorgelegd worden.

Enkele acties die in het voorstel pendelfondsproject opgenomen zijn:

-        uitbreiding met nieuwe fietsenstalling hoofdzetel

-        aankoop pendelfietsen, regenkledij en fietssloten door werkgever

-        voorzien carpoolparking

IOK wil werken aan een fietsbeleid voor de Kempen

Verschillende Kempense bedrijven illustreerden al dat een stimulerend beleid overtuigende resultaten kan voorleggen op het vlak van meer woon-werkverkeer per fiets. Ook IOK, IOK Afvalbeheer en Welzijnszorg Kempen boekten het afgelopen jaar een sterk resultaat op dit vlak. Deze vaststellingen leidden tot de keuze van de bestuursorganen van de IOK om mee vorm te geven aan een regionaal fietsbeleid in de Kempen met het accent op het woon-werkverkeer. Doelstelling is een modal shift te bewerkstelligen ten voordele van de fiets, maar ook het kwaliteitsniveau en het veiligheidsniveau voor de fietser te verhogen. Verschillende thema’s kunnen hierbij aan bod komen: veilige fietspaden, fietsparkings, fietsdiefstalpreventie, fietspromotie. Tegelijk is het ook belangrijk de voordelen van het fietsen in kaart te brengen en te verspreiden: financieel, op het vlak van gezondheid, ecologisch. Kortom een fietsbeleid is een veelomvattend beleid, waar vele actoren hun bijdrage al aan leveren of nog kunnen leveren. IOK zal de komende maanden een rondgang maken bij verschillende actoren in de streek om na te gaan hoe we met zijn allen de Kempenaar meer op de fiets kunnen krijgen van en naar het werk.

Datum van het bericht: maandag 23 september 2013
Delen op twitter alle nieuws