Naar inhoud

Aanpak zwerfvuil op bedrijventerrein Hazeldonk - Meer

burgemeester Tinne Rombouts en wethouder Bob Bergkamp met Cleany

Op dinsdagavond 14 januari werd het startsein gegeven voor LIFT, (Litter Free Transport Zone) de aanpak van zwerfafval op Logistic Center Hazeldonk-Meer (LCHM). Dit pilootproject wil een antwoord bieden op de heersende zwerfvuilproblematiek op en rond bedrijventerreinen.

'De zwerfvuilproblematiek is een belangrijk onderdeel van het lokale netheidsbeleid in de stad Hoogstraten en de gemeente Breda, maar gezien het logistiek intensieve karakter van de transportzone is hier toch een specifieke aanpak vereist,’ licht Tinne Rombouts burgemeester van Hoogstraten, toe. ‘De uitdaging zal zijn om een internationaal klare en duidelijke boodschap te ontwikkelen waardoor deze internationale doelgroep gesensibiliseerd wordt om te sorteren.’

Start campagne en LIFT
Op dinsdag 14 januari is het startsein gegeven voor de campagne Keep it Clean, de aanpak van zwerfafval op Logistic Center Hazeldonk-Meer (LCHM). Keep it Clean is het motto van de campagne.De aanpak van het zwerfafval heeft als officiële projectnaam Litter Free Transportzone (LIFT). Dit is de naam waaronder Interreg Vlaanderen-Nederland een Europees subsidie heeft toegekend.

Het feit dat het bedrijventerrein grensoverschrijdend is met een gedeelte in Vlaanderen (Meer) en een gedeelte in Nederland (Hazeldonk) maakt het project nog uitdagender.

IOK Afvalbeheer werkt hiervoor samen met de stad Hoogstraten, de gemeente Breda, OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) en bedrijvenvereniging LCHM.

Keep it Clean
Keep it Clean richt zich op het gescheiden inzamelen van afval op een manier die de aandacht van de vrachtwagenchauffeurs trekt. Het is de bedoeling dat chauffeurs en andere bezoekers afval verzamelen in de afvalcontainers. Deze staan in april op de parkeerterreinen. De campagne richt zich op:

• Duidelijke en begrijpelijke informatie op de containers en op de parkeerterreinen. Hierbij horen ook ‘gedragsregels’ voor het scheiden van het afval.
• Allerlei middelen en acties die informatie bieden en aandacht trekken.
• Overige activiteiten die het gedrag van chauffeurs positief beïnvloeden en bijdragen aan een betere kwaliteit van het bedrijventerrein.
• Aanbieden van informatie en (campagne)materiaal waarmee ondernemers hun rol als ‘ambassadeur’ kunnen uitdragen.

Cleany, boegbeeld campagne
Zodra in april de afvalcontainers zijn geplaatst, komt de mascotte Cleany in beeld. Zij is het boegbeeld van de campagne Keep it Clean en zet de informatie kracht bij.

Voorzieningen op Hazeldonk-Meer
Belangrijke voorwaarde voor het slagen van het project is het aanbieden van de nodige voorzieningen.  Daarom is het invoeren van een uniform systeem van afvalcontainers noodzakelijk voordat de chauffeurs de vraag krijgen afval in containers te gooien. In april komen op de twee gratis parkeerplaatsen (één op het Belgisch en één op het Nederlands grondgebied) in totaal 120 afvalbakken of afvalcontainers.

Verder zijn er ideeën om vrachtwagenchauffeurs meer faciliteiten op de parkeerterreinen aan te bieden.

Maatschappelijke betrokkenheid
Bij het beheren van het groen en de wegen van het bedrijventerrein worden maatschappelijke groepen actief betrokken. Het dagelijks beheer wordt uitgevoerd de ATEA-groep. Bedrijvenvereniging LCHM heeft met de ATEA-groep afspraken over het voortzetten van de jarenlange samenwerking en dat naar ieders tevredenheid. Recent kreeg de ATEA-groep de opdracht het beheer op het Belgisch deel van het bedrijventerrein voort te zetten.

Budget
Er is een budget voor Keep it Clean van € 180.000,- De verdeling is als volgt:

• Stad Hoogstraten en IOK Afvalbeheer  € 35.000,-
• Gemeente Breda  € 35.000,-
• OVAM € 20.000,-
• Interreg Vlaanderen-Nederland IV € 90.000,-.

Wat gaat er nu gebeuren?
Vanaf april 2014 wordt het project uitgerold met het plaatsen van de afvalcontainers en campagne-uitingen op het grensoverschrijdende bedrijventerrein. In april wordt hiervoor een kick-off event georganiseerd. Houd deze website in de gaten voor meer informatie over deze kick-off en andere activiteiten rondom ‘Keep it Clean’.

Campagne 'Keep it clean' voor een schoon Hazeldonk - Meer

 

Datum van het bericht: woensdag 15 januari 2014
Delen op twitter alle nieuws