Naar inhoud

Kempen2020: 29 gemeenten gaan voor 20% minder CO2

29 Kempense burgemeesters ondertekenen burgemeesterconvenant

Op 21 maart ondertekenden alle 29 Kempense burgemeesters (Arrondissement Turnhout + Nijlen en Heist-op-den-Berg) het Burgemeestersconvenant. Deze ondertekening vormt het officiële startschot van een ambitieus Kempens streekproject Kempen2020.

Kempen2020 is een intergemeentelijk initiatief onder coördinatorschap van IOK samen met de partners provincie Antwerpen, VITO en de distributienetbeheerders Eandis en Infrax. Het doel is actie te ondernemen om tegen 2020 de CO2-uitstoot in de Kempen met minstens 20% te doen dalen.

Kempen2020 wil stappen zetten naar een regio die op een intelligente manier inzet op energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Zo blijft de energiekost betaalbaar, wordt de economie versterkt en wordt een betekenisvolle ecologische winst geboekt.

Alles hierover op www.kempen2020.be

 

Datum van het bericht: maandag 24 maart 2014
Delen op twitter alle nieuws