Naar inhoud

Vlaamse regering geeft diepe geothermie in Vlaanderen bijkomende stimulans

Brussel – Mol, 9 mei 2014: Vandaag besliste de Vlaamse regering een subsidie van 2 miljoen euro toe te kennen aan het diepegeothermieonderzoek van VITO. Met deze extra middelen bevestigt de Vlaamse regering haar vertrouwen in het onderzoek van VITO naar deze hernieuwbare energiebron.

Dit is ook een opsteker voor het EFRO-project 'GEOTHERMIE 2020'  van IOK, VOKA Kempen en VITO. 'GEOTHERMIE 2020' is een studie voor de ontwikkeling en implementatie van geothermie als duurzame, stabiele en betaalbare bron van warmte en elektriciteit voor overheden, bedrijfsleven en burgers. Met de Kempen als bakermat wordt de uitrol over Vlaanderen voorbereid.

VITO zal deze middelen aanwenden voor haar eerste proefboring, die zal plaatsvinden op de Balmattsite in Mol. De boring wordt de proef-op-de-som voor het VITO-onderzoek naar de mogelijkheid om energie te onttrekken aan de diepe ondergrond (ca. 3,5 km op de Balmatt-site). Deze nieuwe vorm van hernieuwbare, bovendien constant beschikbare energie is één van de antwoorden op het energievraagstuk van deze eeuw.

VITO is de Vlaamse regering dankbaar voor het vertrouwen in haar onderzoek. Het is, na de recente goedkeuring van haar nieuwe beheersovereenkomst en van de financiering van het EFRO-project “GEOTHERMIE 2020” samen met VOKA Kempen en IOK, een verdere bevestiging van de rol van VITO om in Vlaanderen en wereldwijd in te zetten op onderzoek naar duurzaamheid en het stimuleren van de economie, alsook van de noodzakelijke transitie van de maatschappij.

Parallel aan het EFRO-traject wordt in een samenwerking tussen VITO en de Vlaams Bouwmeester ook een onderzoekstraject ‘Atelier Diepe Geothermie’ opgestart. Dit zal nagaan hoe de wisselwerking tussen diepe geothermie en landschap mee bepalend kan zijn voor de energietransitie en voor de ontwikkeling van een kwalitatieve en duurzame leefomgeving.

Geothermie

De term geothermie is een samentrekking van de Griekse woorden geo (aarde) en thermos (warmte) en wijst op warmte die uit de aarde komt. Geothermie verwijst dan ook naar alle toepassingen die opéén of andere manier gebruik maken van aardwarmte. Het diepegeothermieonderzoek van VITO isheel specifiek gericht op het opwekken van elektriciteit en het produceren van warm water voorwarmtenetten op basis van heet grondwater uit diepgelegen aardlagen.

Meer info: www.vito.be/geothermie

Geothermie 2020

Samen met VOKA Kempen en IOK onderzoekt VITO de randvoorwaarden voor de uitrol van geothermie in de Kempen. In het kader van het EFRO-project 910: GEOTHERMIE 2020 onderzoeken de partners de technologische ontwikkelingen die nodig zijn om de efficiëntie van geothermische toepassingen te verbeteren. Daarnaast willen ze met het project de basis leggen voor de maatschappelijke transitie die nodig is om geothermie op grote schaal uit te rollen. Indien die transitie slaagt kan geothermie door haar lokale karakter aanleiding geven tot nieuw ondernemerschap, jobcreatie en economische vooruitgang in Vlaanderen met internationale allures.

Het project krijgt 260.000 euro van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en geniet ondersteuning van Vlaamse overheid en de provincie Antwerpen.

Atelier Diepe Geothermie

Parallel aan het EFRO-traject wordt in een samenwerking tussen VITO en de Vlaams Bouwmeester ook een onderzoekstraject ‘Atelier Diepe Geothermie’ opgestart. De keuze voor het inzetten van geothermiecentrales in Vlaanderen wordt bepaald door de potentie aanwezig in de ondergrond, maar hangt ook in grote mate samen met de ruimtelijke constellatie van functies bovengronds. Door middel van ontwerpend onderzoek zal worden nagegaan hoe de wisselwerking tussen diepe geothermie en landschap mee bepalend kan zijn voor de energietransitie en voor de ontwikkeling van een kwalitatieve en duurzame leefomgeving.

Datum van het bericht: vrijdag 09 mei 2014
Delen op twitter alle nieuws