Naar inhoud

Vlaams minister-president Kris Peeters legt eerste steen voor renovatie OMC

Minister-president Kris Peeters bezoekt OMC

Op donderdag 15 mei was minister-president Kris Peeters te gast op de Open Manufacturing Campus (OMC) op de Philips-site in Turnhout. IOK verwierf vorig jaar via recht van opstal productieruimten te renoveren, met financiële steun van Europa en Vlaanderen. gedreven productiebedrijven; die kunnen zich fysiek op de campus vestigen en optimaal gebruik maken van de aanwezige knowhow en infrastructuur.

Maar ook andere geïnteresseerde productiebedrijven kunnen bij OMC in een virtueel netwerk (de ‘Open Manufacturing Community’) terecht voor ondersteuning, knowhow en een connectie tot een waardevol netwerk van relevante bedrijven en kenniscentra in de brede regio Vlaanderen/Nederland/Duitsland.

Eerstesteenlegging

Op donderdag op 15 mei werd de eerste steen gelegd van de renovatie voor de Open Manufacturing Campus (OMC) op de huidige Philips-site in Turnhout. IOK renoveert op deze site 2 gebouwen zodat OMC faciliteiten kan aanbieden aan ondernemers. Het project kreeg steun van Vlaanderen (Hermes-fonds) en Europa (Efro).

Samenwerking

IOK werd betrokken bij de plannen van Philips om in Turnhout een Open Manufacturing Campus, een fabriek van de toekomst, uit te bouwen, waardoor de onbenutte gebouwen en gronden van Philips een nieuwe invulling krijgen. Eind 2011 werd een dossier ingediend rond de uitbouw van een Open Manufacturing Campus (OMC) op de huidige Philips-site in Turnhout. OMC wil een belangrijke motor zijn voor het mee vorm en inhoud geven aan de industrie van de toekomst in Vlaanderen en wil een faciliterend kader bieden voor ondernemers. Vanuit de aanwezige high-tech manufacturing expertise wil OMC met partners nieuwe waarden creëren, die het ondernemerschap (versterkte industriële werkgelegenheid) ondersteunen en stimuleren.

Fysiek zal OMC in eerste instantie gestalte krijgen in de grondige renovatie door IOK van 2 gebouwen (in totaal 10.530 m² gelijkvloers en 3.039 m² op verdieping). De renovatie omvat aan de buitenzijde enkele energiebesparende maatregelen en het realiseren van architecturale accenten in de gevel. Aan de binnenzijde betreft het enerzijds de herindeling en opfrissing van de bestaande kantoren en anderzijds de indeling van de bestaande bedrijfsruimte door middel van lichte scheidingswanden. Bovendien wordt een masterplan voor de toekomstige ontwikkeling van de site opgemaakt. De werken zijn in 2014 van start gegaan.

Competenties

OMC gaat van productidee, over productontwikkeling, procesontwerp, productieopbouw, opzet van automatisering & kwaliteitssysteem, tot en met de optimalisering in termen van slanke (“lean”) productie. Met de opstart van OMC deelt Philips haar middelen – infrastructuur en oppervlakte, maar ook technische medewerkers, ingenieurs en andere competenties op vlak van industrialisering en automatisering – met de partners op de site, waardoor kwaliteit en kritische massa verzekerd worden.

OMC partners krijgen bovendien makkelijk toegang tot het wereldwijde Philips Innovation Services netwerk. Tenslotte betekenen ook de softskills, zoals self steering team technieken, talent-management en interne communicatie, een waardevolle bijdrage voor alle OMC partners.

Expertise

Partners kunnen de aanwezige en unieke competenties van OMC benutten. Heel veel kennis is voor u beschikbaar: microlassen met de laser, de productie van precieze kwartscomponenten, glas-metaalverbindingen op hoge temperatuur, manipulatie van kleine componenten, kwaliteitscontrole, ontwerp voor productie en industriële architectuur, opleiding en de implementatie van “lean” principes.

Duurzaamheid

Last but not least kunnen alle partners @OMC genieten van de resultaten en de ervaringen van het Philips ECO Vision IV duurzaamheidsprogramma. Dit programma wil door jaarlijkse doelstellingen en quota inzake energie-, waterverbruik en afvalproductie, de impact op de omgeving verminderen.

Meer info via www.openmanufacturingcampus.com

Datum van het bericht: vrijdag 16 mei 2014
Delen op twitter alle nieuws