Naar inhoud

Kempenaren brachten opnieuw massaal taxussnoeisel naar het containerpark

opbrengst taxussnoeisel voor Olivia Hendrickx Research Fund

De Kempenaren reageerden opnieuw massaal op de oproep om tussen 15 juni en 31 augustus hun verse taxussnoeisel naar het containerpark te brengen. In totaal zamelden we op 26 containerparken 959 m³ taxussnoeisel in, dat is geen ‘hoop’ meer, maar een hele berg! Een stijging van een kleine 10% ten opzichte van vorig jaar.

Straffe snoeiers

De Kempenaren waren deze zomer voor de 7de keer enthousiaste taxussnoeiers. Van 15 juni tot en met 31 augustus kon iedereen weer zijn verse taxussnoeisel gratis naar het containerpark brengen. In totaal zamelden we op 26 containerparken 959 m³ taxussnoeisel in, dat is geen ‘hoop’ meer, maar een hele berg! Een stijging van een kleine 10% ten opzichte van vorig jaar.

1 m³ taxussnoeisel goed voor 1 chemotherapie

Met die 959 m³ kunnen 959 chemotherapieën (1 therapie is ca. 6 behandelingen) aangemaakt worden en vergroot de hoop voor 959 kankerpatiënten. Taxussnoeisel bevat immers baccatine, een actief bestanddeel dat wordt verwerkt in ¼ van alle kankermedicijnen. Alle Kempense taxussnoeiers hebben zo samen de hoop vergroot voor kankerpatiënten.

48.000 euro voor het Olivia Hendrickx Research Fund

Door de samenwerking met boomkwekerij Vanhulle kunnen de Kempense gemeenten en IOK Afvalbeheer per kubieke meter vers taxussnoeisel 50 euro schenken aan het Olivia Hendrickx Research Fund. Op die manier kunnen we een 2de maal de hoop vergroten voor mensen getroffen door kanker. Het Olivia Hendrickx Research Fund ondersteunt wetenschappelijk therapeutisch onderzoek naar kanker in België. De aandacht gaat voornamelijk naar vernieuwende projecten waarvoor weinig commerciële belangstelling bestaat of die niet als basisonderzoek worden beschouwd.

Johan Leysen, voorzitter IOK Afvalbeheer: ‘Alle Kempense taxussnoeiers hebben samen de hoop vergroot voor kankerpatiënten. Ik wens vandaag echter niet alleen de taxussnoeiers te bedanken, ook de containerparkmedewerkers verdienen een pluim. Zonder hen was de inzameling niet mogelijk. En ze hebben allemaal extra inspanningen geleverd om van deze actie een succes te maken.

We staan hier vandaag op een nieuwe vrachtwagenparking van IOK Afvalbeheer. En de reden waarom we hier staan is deze nieuwe taxushaag. Net zoals op alle sites van IOK Afvalbeheer willen we ook hier het goede voorbeeld geven en planten we taxus aan.

Deze haag staat symbool voor de toekomstige inzameling van taxussnoeisel en voor de goede samenwerking tussen alle betrokkenen.’

Recordjaar voor Vlaanderen

2015 was opnieuw een recordjaar voor Vergroot de Hoop. Nooit was de hoop zo groot.

Oordeel zelf: er werd meer dan 8.580 m³ taxussnoeisel ingezameld. Een actie waarvoor de intercommunales en Vergroot De Hoop de handen in elkaar slaan. De totaalsom, die dit jaar geschonken wordt aan tientallen erkende organisaties die zich inzetten voor de strijd tegen kanker, bedraagt maar liefst 429.230 euro.

Datum van het bericht: vrijdag 11 december 2015
Delen op twitter alle nieuws