Naar inhoud

Burgemeesters eisen het behoud van alle Kempense fietspunten

actie 'red de fietspunten'

De Kempense burgemeesters ondersteunen nadrukkelijk de actie ‘red de fietspunten’. Binnen de Conferentie van Kempense burgemeesters benadrukken alle 29 burgemeesters het belang en de noodzaak van de fietspunten. Van de 41 erkende fietspunten in Vlaanderen blijven er slechts 15 bestaan onder hun huidige vorm, in de Kempen zelfs geen enkel meer. Het fietspunt van Herentals kan enkel in beperkte mate in zijn huidige vorm worden behouden. De fietspunten van Geel, Mol en Turnhout zullen geen enkele financiering meer ontvangen.

Ward Kennes, voorzitter van de Conferentie van Kempense burgemeesters:

‘Wij pleiten voor het voortbestaan van de Kempense fietspunten en zijn tegen de inkrimping van de financiële middelen.

Vanuit het streekproject Kempen 2020 waarin alle burgemeesters het engagement aangingen om tegen 2020, de CO2-uitstoot met 20% te verlagen, is mobiliteit en zeker ook fietsmobiliteit een belangrijke pijler. In tijden van toenemend fileleed, onleefbare dorps- en stadskernen door de mobiliteitsdruk, parkeerproblemen, te hoge CO2-uitstoot … is het verminderen van investeringen in fietsmobiliteit en fietspunten een fout signaal. Er moet net meer geïnvesteerd worden in fietsverkeer. Een fietspuntwerking moet hier integraal deel van uitmaken om de aansluiting fiets/openbaar vervoer te ondersteunen.

Bovendien geven treinreizigers zelf aan dat ze meer met de fiets naar het station komen als er een fietspuntwerking is. De fietspuntenwerking terugschroeven of zelfs afschaffen geeft een fout signaal naar de pendelaar.

Bijkomend is er in de Kempen de laatste jaren voortdurend een nood geweest aan extra fietsenstallingen aan de stations met een fietspunt: in Herentals is het fietspunt opgestart met 738 fietsenstallingen, vandaag zijn het er 902; in Mol ging het van 462 fietsenstallingen naar 572; in Turnhout van 412 naar 509. In Geel, het recentste fietspunt, steeg het aantal tijdens die 2 jaar van 604 fietsenstallingen naar net geen 1.000. In alle stations, met uitzondering van Herentals na de uitbreiding, merken we dat er nog steeds te weinig fietsenstallingen zijn tijdens de piekuren. Er is in de Kempen jaar op jaar dus duidelijk een toename vast te stellen van het aantal pendelaars dat de fiets neemt voor zijn voor- en natransport.

En tot slot, maar niet in het minst, heeft de besnoeiing vanuit de NMBS ook ernstige gevolgen voor de tewerkstelling van kansengroepen in de Kempen. De fietspunten genereren heel wat sociale tewerkstelling voor mensen die moeilijk de weg vinden naar de reguliere arbeidsmarkt. Vandaag stellen de fietspunten in de Kempen maar liefst 17 doelgroepwerknemers te werk: 10 VTE bij maatwerkbedrijf De Sprong Mol (fietspunten in Geel, Herentals en Mol) 7 VTE bij vzw Den Aas in Turnhout. Deze arbeidsplaatsen staan op dit ogenblik op de helling.’

Datum van het bericht: donderdag 10 maart 2016
Delen op twitter alle nieuws