Naar inhoud

Week van de afvalophaler

week van de afvalophaler

De week van 21 tot en met 25 november wordt gelanceerd als de ‘Week van de Afvalophaler’. In aanloop naar deze week en tijdens deze week roepen we mensen op om de afvalophaler en containerparkwachter te bedanken. Hoe? Daarvoor maakten we’ bedank-stickers’ die we verdelen via onze containerparken, gemeentehuizen en bibliotheken. Met de campagne vragen we respect voor de afvalophaler.

In Vlaanderen gaan elke dag honderden mensen de baan op voor de inzameling van het huishoudelijk afval. Ze trotseren hiervoor de weersomstandigheden maar ook het drukke verkeer. De ophaalwagens en de ophalers zijn met heel wat middelen uitgerust om dit op een veilige manier te doen. Toch hebben ze hun veiligheid niet volledig in eigen handen. Uit een steekproef bij de Vlaamse afvalinzamelaars in 2014 blijkt dat elke ophaler gemiddeld één keer per dag één geval van verkeersagressie ervaart, gaande van wild voorbijrazen tot fysiek en verbaal geweld. Dat betekent dat er dagelijks tussen 600 en 1.500 incidenten zijn. Dat alles is niet zonder gevaar voor de afvalophalers.

De Vlaamse intercommunales en Interafval* namen daarom het initiatief om een campagne op te zetten die oproept tot hoffelijk gedrag ten opzichte van afvalophalers. Dit gaat van hoffelijkheid in het verkeer tot beleefdheid en respect. IOK Afvalbeheer ondersteunt deze actie maximaal door een aantal lokale initiatieven.

De week van 21 tot en met 25 november wordt gelanceerd als de ‘Week van de Afvalophaler’. In aanloop naar deze week en tijdens deze week roepen we mensen op om de afvalophaler en containerparkwachter te bedanken. Hoe? Daarvoor maakten we’ bedank-stickers’ die we verdelen via onze containerparken, gemeentehuizen en bibliotheken. Interafval zorgt voor de verdeling van deze stickers via enkele magazines (de abonnees van Humo, TV-familie en Dag Allemaal). Deze stickers kunnen tijdens de week van de afvalophaler op de vuilniszak of –bak geplakt worden.

Wil je een stickervel ontvangen? Mail naar afvalbeheer@iok.be of bel 014 56 27 75.

Maar de stickers zijn maar een opstapje, een opgestoken hand of een ‘merci’ tijdens een ontmoeting met de parkwachter of ophaler kan al meer dan genoeg zijn. Een bijhorende tv-spot wordt uitgezonden op rtv en via sociale media verspreiden we meer informatie over de campagne en over de job van afvalophaler en containerparkwachter.

Enerzijds willen we met onze lokale invulling bij het grote publiek meer betrokkenheid creëren. Anderzijds willen we aan ons eigen personeel laten zien dat we de campagne nodig en belangrijk vinden.

Datum van het bericht: dinsdag 15 november 2016
Delen op twitter alle nieuws