Naar inhoud

Kempense burgemeesters gaan de uitdaging aan... 30 dagen 30% minder huisvuil

Kempense burgemeesters uitdaging303030

Naar goede jaarlijkse gewoonte worden de Kempense burgemeesters op het Kempen2020-event uitgedaagd. Dit jaar lanceert Dorien Cuylaerts de uitdaging (bekijk het filmpje). Zij is burgemeester van Rijkevorsel, de Kempense gemeente met het laagste huisvuilcijfer. 29 Kempense burgemeesters gaan de uitdaging aan om 30 dagen lang 30% minder huisvuil te hebben.

Vlaanderen heeft de laagste huisvuilcijfers in Europa. En de Kempenaren zijn de afvalkampioenen in Vlaanderen. Elke Kempenaar zorgt voor 72 kilogram huisvuil per jaar. Het gemiddelde in Vlaanderen ligt op 112 kg per inwoner. 72% van het Kempense afval wordt gesorteerd. Maar kunnen we nog beter?

De Kempense burgemeester gaan de uitdaging aan. Maar ze doen dit niet alleen. Elke burgemeester verzamelt een team van 30 gezinnen uit zijn/haar gemeente om tussen 20 april en 20 mei huisvuil zo veel mogelijk te vermijden en het overige afval zo goed mogelijk te sorteren. Ook IOK verzamelt een groep van 30 gezinnen. Hierdoor verkleinen ze de afvalberg én vermijden ze samen 2 ton CO2-uitstoot.

Ga je mee de uitdaging aan? Schrijf je dan in via www.iok.be/303030 voor 19 april 2017.

Bekijk het filmpje uitdaging303030.

Minder CO2 door afvalpreventie

De Kempense gezinnen produceren minder huisvuil dan gemiddeld in Vlaanderen. Al het huisvuil wordt energetisch gevaloriseerd. Omdat de Kempenaar minder huisvuil produceert, vermijdt de Kempen een CO2-uitstoot die overeenkomt met de uitstoot van 1.800 huishoudens. Maar dat is niet alles. In de Kempen wordt het huisvuil omgezet tot een flexibel inzetbaar eindproduct (‘SRF’) waardoor energetische valorisatie met een hoger rendement mogelijk wordt. Met dit ‘SRF’ kan tegen 2020 een uitstoot van CO2 vermeden worden die overeenkomt met de uitstoot van 900 huishoudens.

Een optimale benutting van dit ‘SRF’ in de eigen regio zou op langere termijn een bijkomende CO2-reductie kunnen opleveren gelijk aan de uitstoot van 1.600 huishoudens.

Datum van het bericht: dinsdag 21 maart 2017
Delen op twitter alle nieuws