Naar inhoud

Contact

preventie en welzijn op het werk

Antwerpseweg 1
2440 GEEL


T 014 56 27 72
F 014 58 97 22
e-mail

preventie en welzijn op het werk

foto veiligheidshelmen

Organisatie interne preventiedienst voor lokale besturen

Werkterrein

Voor 70 lokale besturen(*) levert deze dienst de wettelijk verplichte interne preventieadviseur voor arbeidswelzijn. Welzijn behelst daarbij de fysieke en psychische veiligheid en gezondheid van werknemers tijdens hun werk. De gemeenschappelijke aanpak waarborgt de hiervoor nodige onafhankelijkheid, objectiviteit en deskundigheid.

(*) gemeenten, OCMW’s, politiezones, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, …

Werkomschrijving

De preventieadviseurs staan ter beschikking van het bestuur en al haar medewerkers. Ze adviseren en ondersteunen hen bij het instellen en uitvoeren van een welzijnsbeleid. De preventieadviseurs werken hiervoor samen met de arbeidsgeneesheer en preventieadviseur psychosociale aspecten van de externe preventiedienst waarbij het bestuur is aangesloten.