Naar inhoud

Contact

Pedagogisch Vormingsinstituut voor de Kempen (PVK)

secretariaat

Antwerpseweg 1
2440 Geel

IOK-PVK
Nancy Peeters
T  014 57 10 36 
nancy.peeters@iok.be

Coördinatoren van het PVK
Guy Van Deuren
T 0474 25 93 54
guyvandeuren@telenet.be

Carin Smolderen (bevallingsverlof van 11 mei - 24 augustus)
carin.smolderen@thomasmore.be 
T 0496 31 95 90

Kristien Aubroeck (11 mei - 24 augustus)
kristien.aubroeck@thomasmore.be
T 0494 17 88 48


e-mail

Doel van de opleiding

Er wordt geïnvesteerd in competenties die te maken hebben met visie, meesterschap en leiderschap en in meer algemene competenties. Cursisten die deze competenties verwerven, hebben input om in hun klaspraktijk vernieuwend aan de slag te gaan, maar kunnen op hun school ook mee een schoolverbeteringstendens op gang brengen.

VISIE: Zicht krijgen op en beter begrijpen van de hedendaagse onderwijsontwikkelingen en de plaats van de school in de huidige samenleving, aan de hand van cultuurhistorische, filosofische en maatschappelijke kaders.

MEESTERSCHAP: Het verdiepen en verbreden van alle competenties van de leraar. Daardoor ontstaat voor de ervaren leraar een nieuw perspectief, een hernieuwd en gefundeerd gevoel van competentie. Hierdoor kan hij hedendaagse, verantwoorde antwoorden geven in de eigen onderwijsomgeving, in dialoog, rekening houdend met de complexiteit van de realiteit en met verantwoordelijkheid voor de gemaakte keuzes.

De eindtermen en leerplannen van de verschillende netten vormen een rode draad in de toepassingen naar de praktijk. We richten ons proactief op de uitbouw van de school in de toekomst.

LEIDERSCHAP: Competentieontwikkeling om een nieuw en ruimer engagement op te nemen in functies die het klasniveau overstijgen: interne begeleidende en/of leidinggevende opdrachten in de school, in de scholengemeenschap, in de scholengroep. Dit ruimer engagement kan verder ook leiden tot het opnemen van verantwoordelijkheid binnen het ruime onderwijsveld (pedagogische begeleiding of inspectie).

Zelfreflectie en zelfregulatie komen in alle modules van de opleiding aan de orde. De cursist wordt zodoende voorbereid op een leven lang leren.