Naar inhoud

Contact

Pedagogisch Vormingsinstituut voor de Kempen (PVK)

secretariaat

Antwerpseweg 1
2440 Geel

IOK-PVK
Nancy Peeters
T  014 57 10 36 
nancy.peeters@iok.be

Coördinatoren van het PVK
Guy Van Deuren
T 0474 25 93 54
guyvandeuren@telenet.be

Carin Smolderen (bevallingsverlof van 11 mei - 24 augustus)
carin.smolderen@thomasmore.be 
T 0496 31 95 90

Kristien Aubroeck (11 mei - 24 augustus)
kristien.aubroeck@thomasmore.be
T 0494 17 88 48


e-mail

Het opleidingsprogramma

Het programma bestaat uit drie modules, waarbij elke module overeenkomt met een opleidingsjaar. In elke module zijn er verplichte onderdelen die door elke cursist gevolgd moeten worden. Verder zijn er keuzeactiviteiten. Op deze manier wordt er ingespeeld op persoonlijke interesses van de cursisten.

De cursisten volgen een programma dat 125 contacturen bevat.

We voorzien elk jaar de mogelijkheid om deels een apart traject te lopen voor basis- of secundair onderwijs.

Eén module is vooral gericht op de klaspraktijk, het handelen van de leerkracht: “Meesterschap in het onderwijs”.

In een tweede module “Ontwikkeling ondersteunen” zal de aandacht vooral uitgaan naar de ontwikkeling van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en hoe we hen hierbij kunnen ondersteunen vanuit de schoolcontext met het mee in beeld brengen van de omgevings- en gezinscontext.

In een derde module richten we ons meer op de school in zijn totaliteit: “School in ontwikkeling”. Visie op zorgbeleid, het uitbouwen van goed leiderschap en het integreren van de verschillende actoren in hun werking op schoolniveau krijgen hier sterke aandacht.

In de verschillende modules vind je ook telkens moduleonderdelen die ondersteunend werken en een bredere achtergrond bewerkstelligen.

Het moduleonderdeel supervisie zit enkel in het programma in het 3de jaar, intervisiegroep eindwerk start op in het 2de jaar en loopt door in het 3de jaar.

Meer uitgewerkte informatie ivm de opleiding via onderstaande link.