Naar inhoud

Contact

Pedagogisch Vormingsinstituut voor de Kempen (PVK)

secretariaat

Antwerpseweg 1
2440 Geel

IOK-PVK
Nancy Peeters
T  014 57 10 36 
nancy.peeters@iok.be

Coördinatoren van het PVK
Guy Van Deuren
T 0474 25 93 54
guyvandeuren@telenet.be

Carin Smolderen (bevallingsverlof van 11 mei - 24 augustus)
carin.smolderen@thomasmore.be 
T 0496 31 95 90

Kristien Aubroeck (11 mei - 24 augustus)
kristien.aubroeck@thomasmore.be
T 0494 17 88 48


e-mail

Evaluatie

Elk moduleonderdeel wordt geëvalueerd op een competentiegerichte wijze. We proberen een waaier van beoordelingswijzen te hanteren, waarbij er veel aandacht gaat naar persoonlijk contact tussen cursist en docent bij de evaluatie. We denken hierbij aan vormen als portfolio, paper, groepsgesprek, examen, …

Het evaluatiemoment voor elk onderdeel wordt kort na het beëindigen van elke lessenreeks gepland zodat een drukke examenperiode in juni en/of september wordt vermeden.

Tijdens het tweede en derde jaar van hun opleiding (ongeacht de module waarin de deelnemers dan zitten) werken de cursisten aan een afstudeerproject dat een belangrijk onderdeel van de totale beoordeling inhoudt.

Na twee jaar, na succesvolle evaluaties, heeft de cursist recht op een officieel erkend getuigschrift GHOS.

Na drie jaar, na succesvolle evaluaties en het indienen van een eindwerk, heeft de cursus recht op het officieel erkend diploma DHOS.