Naar inhoud

Contact

Pedagogisch Vormingsinstituut voor de Kempen (PVK)

secretariaat

Antwerpseweg 1
2440 Geel

IOK-PVK
Nancy Peeters
T  014 57 10 36 
nancy.peeters@iok.be

Coördinatoren van het PVK
Guy Van Deuren
T 0474 25 93 54
guyvandeuren@telenet.be

Carin Smolderen (bevallingsverlof van 11 mei - 24 augustus)
carin.smolderen@thomasmore.be 
T 0496 31 95 90

Kristien Aubroeck (11 mei - 24 augustus)
kristien.aubroeck@thomasmore.be
T 0494 17 88 48


e-mail

Praktisch

Voor de drie opleidingsjaren zijn samen ongeveer 375 contacturen voorzien (exclusief evaluatiemomenten). Deze zijn per academiejaar (min. 125u) gespreid over de periode midden september tot midden juni.

Certificaat

Na twee jaar, na succesvolle evaluaties, heeft de cursist recht op een officieel erkend getuigschrift GHOS. Na drie jaar, na succesvolle evaluaties en het indienen van een eindwerk, geeft de cursus recht op het officieel erkend diploma DHOS.

Wie het getuigschrift van hogere opvoedkundige studiën behaalt, heeft vanaf dan recht op een bijkomende vergoeding per jaar – salarisschaalcode 031. Voor wie het diploma van hogere opvoedkundige studiën behaalt, wordt dit – salarisschaalcode 032.

Vrijstelling

Er worden vrijstellingen verleend voor opleidingsonderdelen uit vervolgopleidingen voor leerkrachten, indien deze afgerond werden in de laatste vijf jaar.

Vrijstellingen worden individueel besproken.

Inschrijven

Er is elk jaar de mogelijkheid om in te stappen.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 300 euro per module (die over één jaar loopt). Cursisten die de opleiding slechts gedeeltelijk volgen betalen een vergoeding per cursusuur (5 €) met een minimum van 50 €, indien het één moduleonderdeel betreft, of een evenredig deel t.o.v. het normale inschrijvingsgeld bij meerdere moduleonderdelen.

Bij de inschrijvingen kunnen de cursisten aangeven tot welke van de volgende drie categorieën zij willen behoren, en aan welke optionele onderdelen zij willen deelnemen.

Er kan ingeschreven worden volgens drie modaliteiten:

  1. De regelmatige cursisten die alle moduleonderdelen volgen (kernmodule onderdelen, optionele moduleonderdelen). Zij krijgen bij positieve beoordeling na één module een attest. Na de tweede module verkrijgen zij dan het getuigschrift hogere opvoedkundige studiën en na de derde module het diploma. Men kan steeds instappen.
  2. De cursisten die opteren om een deel van de activiteiten te volgen. Zij kunnen er voor opteren om per moduleonderdeel een beoordeling te krijgen. Indien zij binnen een periode van zes jaar voldoende moduleonderdelen (kern- en optionele activiteiten) volgen, ervoor positief beoordeeld worden en een eindwerk voorleggen, kunnen zij zowel het getuigschrift als het diploma behalen.
  3. Vrije cursisten: de mogelijkheid wordt geboden voor bepaalde activiteiten in te schrijven. Deze cursisten worden op vraag beoordeeld. Na beoordeling ontvangen zij een creditattest. Bij loutere deelname blijft dit beperkt tot een deelnameattest.

Meer informatie

Voor het bekomen van meer informatie kan je een mail sturen (met vermelding van uw telefoonnummer) waarna contact met u opgenomen wordt.

IOK-PVK

pvk@iok.be

Ook kan je rechtstreeks contact opnemen met de coördinatoren.

Carin Smolderen - 0496 31 95 90 - carin.smolderen@thomasmore.be (bevallingsverlof van 11 mei - 24 augustus)

Kristien Aubroeck - 0494 17 88 48 - kristien.aubroeck@thomasmore.be (11 mei - 24 augustus)

en

Guy Van Deuren - 0474 25 93 54 - guyvandeuren@telenet.be 

 

Cursusplaats en -uur:

Thomas More Kempen - Campus Blairon 800 - 2300 Turnhout

Dinsdag en donderdag 18.30 - 21.30 uur