Naar inhoud

Contact

Pedagogisch Vormingsinstituut voor de Kempen (PVK)

secretariaat

Antwerpseweg 1
2440 Geel

IOK-PVK
Nancy Peeters
T  014 57 10 36 
nancy.peeters@iok.be

Coördinatoren van het PVK
Guy Van Deuren
T 0474 25 93 54
guyvandeuren@telenet.be

Carin Smolderen (bevallingsverlof van 11 mei - 24 augustus)
carin.smolderen@thomasmore.be 
T 0496 31 95 90

Kristien Aubroeck (11 mei - 24 augustus)
kristien.aubroeck@thomasmore.be
T 0494 17 88 48


e-mail

Doelgroep

postgraduaat

Het postgraduaat richt zich op mensen die werkzaam zijn in het onderwijs met een bachelor of masterdiploma en op praktijkleraren met onderwijsbevoegdheid, die actief mee beleid maken of willen maken. Zowel zij die al leiding geven (voor kortere of langere tijd) als zij die het in de toekomst willen doen, zijn welkom.

O.a.: Leerkrachten gewoon, buitengewoon, basis-en secundair onderwijs, interne begeleiders buitengewoon onderwijs, ondersteuners, competentiebegeleiders, directies, beleidsondersteuners, coördinatoren vakwerkgroepen, enz.

Geïnteresseerden met een andere vooropleiding of niet werkzaam in het onderwijs, kunnen toegelaten worden na een toelatingsgesprek.

De opleiding richt zich op volwassenen, die al een initiële opleiding achter de rug hebben en die bij voorkeur ook al heel wat jaren werkervaring hebben. We willen rekening houden met de specifieke kenmerken van het leren van volwassenen door:

  • de kennis en ervaringen van de cursisten te erkennen via interactieve werkvormen die kansen tot leren van en met elkaar garanderen;
  • eigen inbreng, vragen en opmerkingen te behandelen;
  • cursisten te betrekken bij het ontwerpen van het leerproces;
  • directe toepassingen te benadrukken;
  • reflectie te stimuleren.