Naar inhoud

Contact

Pedagogisch Vormingsinstituut voor de Kempen (PVK)

secretariaat

Antwerpseweg 1
2440 Geel

IOK-PVK
Nancy Peeters
T  014 57 10 36 
nancy.peeters@iok.be

Coördinatoren van het PVK
Guy Van Deuren
T 0474 25 93 54
guyvandeuren@telenet.be

Carin Smolderen (bevallingsverlof van 11 mei - 24 augustus)
carin.smolderen@thomasmore.be 
T 0496 31 95 90

Kristien Aubroeck (11 mei - 24 augustus)
kristien.aubroeck@thomasmore.be
T 0494 17 88 48


e-mail

Wat we beogen

overleg

Succesvol leiderschap kan je afmeten aan het vermogen van scholen om beleid te voeren (beleidsvoerend vermogen).


Dit wordt als volgt gedefinieerd: ‘de mate waarin een school de haar beschikbare beleidsruimte succesvol aanwendt om te komen tot een voortdurend proces van behouden of veranderen van haar functioneren met als doel het verbeteren van haar onderwijskwaliteit en het bereiken van de haar opgelegde en eigen doelen’. (Vanhoof J. & Van Petegem, P, 2017. Doeltreffend schoolbeleid: praktijkboek beleidsvoerend vermogen in scholen. Leuven, Acco)

Na het volgen van het postgraduaat zijn de deelnemers in staat om:

  • onderwijskundig leiderschap op te nemen;
  • processen van (duurzame) onderwijsvernieuwing ingang te doen vinden op hun school;
  • kwaliteitsbewaking te garanderen;
  • (beginnende) leraren te coachen en ondersteunen in hun professionele groei;
  • de school te zien binnen de brede maatschappelijke context.