Naar inhoud

Contact

Pedagogisch Vormingsinstituut voor de Kempen (PVK)

secretariaat

Antwerpseweg 1
2440 Geel

IOK-PVK
Nancy Peeters
T  014 57 10 36 
nancy.peeters@iok.be

Coördinatoren van het PVK
Guy Van Deuren
T 0474 25 93 54
guyvandeuren@telenet.be

Carin Smolderen (bevallingsverlof van 11 mei - 24 augustus)
carin.smolderen@thomasmore.be 
T 0496 31 95 90

Kristien Aubroeck (11 mei - 24 augustus)
kristien.aubroeck@thomasmore.be
T 0494 17 88 48


e-mail

Programma

so

We zien drie grote thema’s, die voortdurend met elkaar in interactie zijn.

 • ik als leider van een school in ontwikkeling
 • ik als begeleider van (een team) van collega’s
 • ik als brug tussen school en gemeenschap

Deze drie thema’s komen aan bod in 8 lessenreeksen, waarbinnen we geen hiërarchie aanbrengen. Tegelijk zijn we ons bewust van onderlinge relaties tussen deze acht items en de link met de verschillende thema’s.

Leiderschap

 • Visie ontwikkelen over leiding geven, waarbij school eigen, maar ook input- en contextkenmerken geïntegreerd worden.
 • Visie ontwikkelen over onderwijskundige thema’s.
 • Besluitvaardig zijn, keuzes voor de school kunnen maken in samenspraak met het team.
 • Hebben van een reflectieve grondhouding in het functioneren als leidinggevende en de vaardigheid hierdoor het eigen handelen bij te sturen.

Kwaliteitszorg

 • Leiding geven aan een school in ontwikkeling / kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitsbewaking binnen een schoolcontext;
  • Formuleren van strategische (algemene) doelstellingen in samenspraak met het team.
  • Opzetten van operationele doelstellingen (korte termijn 1 – 3 jaar).
  • Begeleiden van uitvoeren van acties in functie van de geformuleerde doelstellingen.
  • Evalueren van doelen en acties.
 • Wetenschappelijke inzichten, onderzoeksgegevens en geïnitieerde onderwijsvernieuwingen via regelgeving gericht mee integreren in de ontwikkeling op school.

Verandering

 • Uitbouwen van een school tot een lerende organisatie.

Communicatie

 • Open, vlotte en duidelijke doeltreffende communicatie opzetten (zowel intern als extern).

Brug school & gemeenschap

 • Opvolgen en integreren van maatschappelijke ontwikkelingen relevant voor onderwijs.
 • Actief betrekken van ouders bij het schoolbeleid.
 • Open, vlotte en duidelijke doeltreffende communicatie opzetten (zowel intern als extern).

Coaching

 • Teamleden (met bijzondere aandacht voor beginnende leraren) coachen in hun professioneel functioneren met oog voor, en vertrekkend vanuit hun sterktes.

Zelfzorg

 • Aandacht hebben voor en bewust streven naar zelfzorg in zijn functioneren als leidinggevende.

Organisatiebeleid

 • Betrokkenheid bij het team realiseren en verbondenheid stimuleren bij het samen nastreven van de doelstellingen.
 • Actief werken aan een aangename en warme werkomgeving, waarbinnen veiligheid en vertrouwen de basis zijn voor ontwikkeling.