Naar inhoud

Contact

ruimtelijke ordening

Antwerpseweg 1
2440 Geel


T 014 58 09 91
F 014 58 97 22

ruimtelijke ordening

In de sector van de ruimtelijke ordening biedt IOK een divers gamma aan diensten aan.

De opdrachtgever is daarbij in principe steeds de gemeentelijke overheid. In de eerste plaats treedt IOK op als studiebureau voor opdrachten op het vlak van de ruimtelijke planning, zoals de opmaak van ruimtelijke structuurplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige ontwerpen. Ook voor topografische opmetingen kunnen de gemeenten beroep doen op IOK. Verder voorziet IOK technische en juridische adviesverlening inzake ruimtelijke ordening.
De dienstverlening is gecentraliseerd bij een team van ruimtelijke planners, ondersteund door een sterk uitgebouwde technische dienst en met inbreng van de expertise van andere diensten.
Op die manier beschikt IOK over een multidisciplinair team van architecten, ingenieurs, geografen, economisten en juristen. Via gestructureerd overleg worden de verschillende disciplines op elkaar afgestemd en geïntegreerd.
Ter ondersteuning van de planningsactiviteiten, werd een compleet Geografisch Informatie Systeem (GIS) uitgebouwd. IOK heeft op dat vlak reeds een deskundigheid opgebouwd. Tekenaars, planners en GIS-deskundigen werken op die manier samen aan de productie van zeer kwaliteitsvol kaartmateriaal. Er wordt steeds op toegezien dat de inpassing van het door IOK aangeleverd materiaal naadloos kan gebeuren in een gemeentelijke GIS.