Naar inhoud

Samenstelling bestuursorganen

Op de algemene vergadering van 19 maart 2019 werden de bestuurders voor de raden van bestuur van IOK en IOK Afvalbeheer bekrachtigd. Zij zullen dit mandaat uitoefenen voor de legislatuur 2019-2023.

In de raden van bestuur van 5 april 2019 verkozen de bestuurders vervolgens een voorzitter en 2 ondervoorzitters

VOORZITTER

LEYSEN Johan

1ste ONDERVOORZITTER

JULLIAMS Bart

2de ONDERVOORZITTER

RAEYMAEKERS Stijn

LEDEN RAAD VAN BESTUUR

NAMENS DE GEMEENTEN

Adriaensen Karolien

Adriaensens Stijn

Celis Bert

Hannes Fons

Keymeulen Peter

Lenaerts Karel

Peeters Marleen

Taelman Martine

Van Goubergen Inge

Van Hirtum Guy

Van Olmen Mien

Vleugels Luc

LEDEN MET RAADGEVENDE STEM

Van Tilburg Leo

Peetermans Luc