Naar inhoud

Contact

technische dienst

Antwerpseweg 1
2440 Geel


T 014 58 09 91
F 014 58 97 22

technische dienst

Aanleg fietspad Zittaerseheide in Lille

De technische dienst van IOK biedt op het vlak van infrastructuurwerken een dienstverlening aan die het volledige bouwproces doorloopt. De ingenieurs en bouwkundig tekenaars kunnen instaan, waar nodig in samenwerking met IOK Plangroep, voor:

 • Opmaak van plannen, meetstaten en lastenboeken;
 • Aanvragen van de nodige vergunningen en subsidies;
 • Toelichting tijdens infovergaderingen;
 • Begeleiden van openbare procedures;
 • Opvolgen van uitvoering van de werken;
 • Nazorg van uitgevoerde werken.

Al deze diensten kunnen, al dan niet in gecombineerde vorm, worden aangeboden voor:

Wegenis- en rioleringswerken 

De technische dienst heeft een jarenlange expertise opgebouwd inzake het ontwerpen van diverse types van wegenis- en rioleringswerken. Onderstaande projecttypen behoren tot de mogelijkheden:

 • Aanleg van straten met riolering;
 • (her)Aanleg van verkeersknooppunten;
 • Onderhouds- en herstellingswerken met alle typen verharding;
 • Onderhouds- en herstellingswerken van riolering;
 • Constructies voor buffering van regenwater;
 • Aanleg van fietspaden.

Aanleg openbaar domein

In uitbreiding op de klassieke wegenis- en rioleringsprojecten kunnen ook projecten met meer impact op het openbaar domein worden ontworpen. Door een interne samenwerking met de ruimtelijke planners van IOK Plangroep kan een meerwaarde aan deze ontwerpen worden gecreëerd. Voorbeelden van mogelijk projecttypen zijn:

 • Inrichting van doortochten en pleinen;
 • Omgevingsaanleg van gebouwen;
 • Aanleggen van parkings.

Containerparken 

De technische dienst heeft in samenwerking met IOK Afvalbeheer verschillende ontwerpen inzake de (her)inrichting van containerparken gerealiseerd. De laatste jaren zijn deze ontwerpen vooral gericht op de invoering van DIFTAR als gevolg van de subsidiëring die door OVAM wordt voorzien voor dit soort containerparken. Deze ontwerpen kunnen volgende onderdelen omvatten:

 • Aanleg van nieuwe verharding en riolering;
 • Bouwen van eenvoudige constructies (receptie, KGA-kluis …);
 • Technische uitrusting DIFTAR en containers (in samenwerking met IOK Afvalbeheer).