Naar inhoud

Contact

veilige speelterreinen

Antwerpseweg 1
2440 GEEL


T 014 56 27 72
F 014 58 97 22
e-mail

veilige speelterreinen

Ondersteuning aan lokale besturen voor uitbouw en beheer van veilige speelterreinen en speeltoestellen.

werkterrein

 

Lokale openbare besturen zijn doorgaans uitbater van speelterreinen voor de jeugd. Denk hierbij aan speelpleintjes, skate-terreinen, speelplaatsen op school, speelruimten in klaslokalen, tijdelijke opstellingen met o.a. springkastelen en andere speeltoestanden.

IOK ondersteunt 24 gemeenten en OCMW’s in het veilig ontwerpen en exploiteren van deze speelterreinen. Hierbij wordt specifieke expertise en ervaring ter beschikking gesteld.

werkomschrijving

 

De hoofdtaak van de deskundige bestaat in een jaarlijkse grondige controle van alle terreinen en speeltoestellen. Hij stelt daarbij de aangewezen beheersmaatregelen voor.

Voor nieuwe projecten begeleidt de deskundige het bestuur bij het ontwerp, stelt de risicoanalyse op, adviseert de aankoop en doet een onderzoek voor in dienst name.