Naar inhoud

Contact

mijn afval

T 014 56 27 75
e-mail

Mijn restafval wordt verwerkt

De Kempense gemeenten staan reeds tientallen jaren garant staat voor een duurzaam en ecologisch afvalbeleid. De mechanisch-biologische scheidingsinstallatie (MBS) vormt het sluitstuk van dit afvalbeheer.

Het afvalbeleid is gebaseerd op drie pijlers in volgorde van belangrijkheid: afval voorkomen, sorteren en verwijderen.

1. afval voorkomen

 Afval voorkomen is de prioriteit in het Kempense afvalbeleid.

2. sorteren

Afval dat niet kan vermeden worden, moet zo goed mogelijk gesorteerd
worden. Deze selectieve afvalstromen kunnen dan gerecycleerd worden.

3. eindverwijdering

Een deel van het afval kan niet gesorteerd worden. Dit is het restafval. Toch zijn er ook in dit restafval nog herbruikbare grondstoffen aanwezig. In de MBS (mechanisch-biologische scheidingsinstallatie)  worden deze herbuikbare grondstoffen gerecupereerd, zodat recyclage mogelijk is.